OTL Wolrd Travel Seyahat Acentesi Belge No:14122

İş Sürekliliği Politikası

 www.otelegidelim.com olarak, kesintiye neden olabilecek her türlü beklenmeyen duruma hazırlıklı olmak, olumsuz durumun etkilerini en az kayıp ile atlatmak için;

  • Planlı ve etkin bir iş sürekliliği yönetim sistemi kurmak, kurulan bu sistemi işletmek, sürekli iyileştirme anlayışıyla gözden geçirmek ve sürdürmek,
  • Kurum içinde proaktif risk analizi temelli düşünce yaklaşımı benimsemek ve uygulamak,
  • Ülke mevzuatı ile ulusal ve uluslararası standartları takip ederek, iş sürekliliğinin sağlaması ile ilgili düzenleme koşullarını karşılamak,
  • Beklenmeyen durum öncesinde ve süresinde etkin müdahale amacı ile planlı eğitim ve tatbikatlar yapılması,
  • Mevcut ve gelecekteki olası tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetmek amacı ile iş etki analizleri oluşturmak, bu sayede belirlenmiş tehditlerin, riskleri fırsata çevirmek ya da olumsuz etkilerini minimize etmek,
  • Acil durumlarda, olası kayıpların boyutlarını en hızlı ve doğru şekilde değerlendirmek ve gerekli aksiyonların hızlıca alınmasını sağlamak,
  • İş sürekliliği sistemi dahilinde iç ve dış iletişim sistemini yönetmek güncelliğini sağlamak,
  • Planın uygulanması için ihtiyaç duyulan iç ve dış kaynakları tedarik etmek, güncelliğini ve sürekliliğini sağlamak, Başlıca iş sürekliliği politikası unsurlarımızdır
Menü