Otelegidelim.Com

Etik Değerler

Etik değerler, kanunların ötesinde toplumsal norm ve beklentilere uyumlu davranmak için gerekli yaklaşımları ifade eder.

Farba içinde faaliyet gösterdiği toplumda yer alan paydaşlarının beklentilerini anlamayı ve onlara karşılık vermeyi hedefler.

Bu hedef doğrultusunda, şirket bünyesindeki suistimallerin önlenmesini sağlayan bir iletişim kanalı olan Etik İhlal Bildirimi kanalı oluşturulmuştur.

Etik İhlal Bildirim Formu

PDF Formatında dosya kabul edilmektedir ve en fazla 2mb olabilir.